(Jbo vnd) Sau khi thử nghiệm ban đầu thành công trên bản beta, Valve đã đưa chế độ Trusted ra phiên bản trực tiếp của trò chơi CS:GO.

Valve lần đầu tiên đã thêm tùy chọn ” Trusted Launch ” vào menu trò chơi vào cuối tháng 6 trong nỗ lực mới nhất của họ để chống gian lận trong CS: GO. Chế độ, khi được bật, sẽ hạn chế các ứng dụng và phần mềm của bên thứ ba tương tác với ứng dụng CS: GO. Nó chỉ không bị cảnh báo trừ khi các trình điều khiển đã được ký điện tử bằng chữ ký Authenticode.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Trusted Launch hiện đã được triển khai cho tất cả người chơi theo mặc định. Người dùng khởi chạy trò chơi với các tệp không tương thích sẽ được chào đón bằng một cảnh báo cho biết tệp nào đang gây ra sự cố cho trò chơi của mình.

 

Đối với những người chơi có thể gặp sự cố với bản cập nhật mới nhất, Valve đã tạm thời tạo một tương thích ngược của trò chơi. Trong khi những người muốn cho phép phần mềm của bên thứ ba không được ký điện tử để tương tác với trò chơi của họ vẫn có tùy chọn để khởi chạy trò chơi ở chế độ tự tin với chi phí giảm điểm tin cậy và không thể tham gia các máy chủ hỗ trợ VAC. Đây cũng là một sự ưu ái với những người chơi trên toàn thế giới của Valve miễn là họ không gian lận.

Các ghi chú bản vá hoàn chỉnh cụ thể dưới đây:

[Trusted Launch]

– Hiện tại người chơi khởi chạy CS: GO ở Trusted Launch

– Trong khi ở Trusted Launch, phần mềm của bên thứ ba sẽ bị chặn không tương tác với CS: GO

– Để cho phép phần mềm của bên thứ ba tương tác với CS: GO, bạn có thể bắt đầu trò chơi với tùy chọn khởi chạy. Lưu ý rằng trong trường hợp này, điểm Tin cậy của bạn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

– Một dòng tương thích ngược có tên là 1.37.5.9. Tạm thời có sẵn cho người chơi gặp khó khăn khi khởi chạy phiên bản mới nhất của trò chơi.

– Nếu bạn là nhà phát triển bên thứ ba, tất cả các DLL của bạn tương tác với CS: GO phải được ký điện tử.

– Nếu khách hàng của bạn muốn sử dụng phần mềm của bên thứ ba không được ký điện tử, họ có thể bắt đầu trò chơi với tùy chọn khởi chạy của trò chơi. Lưu ý rằng họ sẽ không thể tham gia các máy chủ VAC với tùy chọn này.

Jbovnd