Tin E-sports

4 months ago 0 110
Khu vực LCK đang có những diễn biến rất nóng hổi trong tuần thi đấu vừa qua. Sau ...
4 months ago 0 97
Trải qua hơn 2/3, giải đấu VCS mùa hè 2020 đã có sự phân hóa đến từ các ...
4 months ago 0 100
Trải qua hơn 2/3, giải đấu VCS mùa hè 2020 đã có sự phân hóa đến từ các ...
4 months ago 0 91
Trải qua hơn 2/3, giải đấu VCS mùa hè 2020 đã có sự phân hóa đến từ các ...
4 months ago 0 83
Trải qua hơn 2/3, giải đấu VCS mùa hè 2020 đã có sự phân hóa đến từ các ...
4 months ago 0 94
Trải qua hơn 2/3, giải đấu VCS mùa hè 2020 đã có sự phân hóa đến từ các ...
4 months ago 0 81
Trải qua hơn 2/3, giải đấu VCS mùa hè 2020 đã có sự phân hóa đến từ các ...
4 months ago 0 77
(Jbo vnd) paiN đã công bố việc bổ sung Rafael “⁠saffee⁠” Costa, người đang tạo ra những cơn ...
4 months ago 0 86
(Jbo vnd) Tổ chức của Đức đã chính thức công bố đội hình mới của họ, một đội ...
4 months ago 0 80
Hỗ trợ là một vị trí hết sức quan trọng trong đội hình khi luôn có nhiều đóng ...