(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật 7.23 Outlander ra mắt người chơi Dota2 là hàng loạt các thay đổi về tướng, cơ chế hoạt động cũng như những trang bị của các vị tướng. Sau đây là bài viết về những tướng được thay đổi nhiều trong phiên bản Dota2 7.23 Outlander mà người chơi cần chú ý.

Tiếp theo phần trước

Tướng Dota2: Chen

Holy Persuasion minimum health giảm từ 1000 thành 700/800/900/1000

Holy Persuasion mana cost tăng từ 70/90/110/130 thành 90/110/130/150

Hand of God mana cost tăng từ 200/300/400 thành 250/350/450

Level 10 Talent thay đổi từ +30% XP Gain thành +200 Health

Tướng Dota2: Void

Time Lock – Thời gian choáng giảm từ 0.75 còn 0.65

Chronosphere hồi chiêu tăng lên 140 lên 160

Level 10 Talent giảm +12 Strength còn +10

Level 20 Talent giảm +500 Timewalk Cast Range còn +450

Time Lock nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Scepter mới: Nay sẽ áp dụng Time Lock lên các mục tiêu ở điểm đến của Time Walk trong vòng 250 AoE. Không xuyên Spell Immuniy

Time Dilation làm lại cách hoạt động: Khiến phép sẽ cooldown chậm hơn khi có debuff này. Làm chậm cooldown 75%, thời gian debuff 8/10/12/14. Giảm 10% tốc chạy theo mỗi kĩ năng sử dụng

Tướng Dota2: Enchantress

Impetus là kỹ năng cơ bản gây 8/12/16/20% damage, 40/45/50/55 mana cost, Thời gian hồi chiêu: 6/4/2/0

Impetus không còn xuyên  Spell Immunity

Enchant Thời gian hồi chiêu từ 20/16/12/8 thành 20

Enchant creep duration tăng từ 26/44/62/80 thành 30/60/90/120

Enchant chỉ có thể điều khiển 1 creep.

Enchant không thể sử dụng trên các creep đã bị dính kỹ năng này.

Enchant nâng cấp creep +200/400/800/1200 Health and +10/30/50/70 Damage và hồi full máu những con creep này.

Untouchable giờ là kỹ năng cuối giảm 100/140/180 tốc đánh.

Untouchable tác dụng xuyên Spell Immunity

Scepter được làm lại. Thêm kỹ năng Sproink, khiến cho bạn di chuyển giật lùi 400 units và né tất cả những vật thể đang bay tới. Thời gian hồi chiêu: 3 Manacost: 50

Level 20 Talent giảm từ -100 Untouchable Slow thành -80

Tướng Dota2: Invoker

Invoke giảm cooldown 0.3s cho mỗi orb level

Invoke cooldown chung tăng từ 6 lên 7

Invoke không nhận hiệu ứng từ Scepter nữa

Scepter nay sẽ thêm Cataclysm cho Sun Strike

Level 15 Talent giảm -15s Cold Snap từ -10s

Level 20 Talent đổi từ Cataclysm thành -10s tornado Cooldown

Level 25 Talent đổi từ -16s tornado Cooldown thành +2 Forged Spirit Armor Reduction

Tướng Dota2 Earth Spirit

Base intelligence tăng từ 18 thành 20

Level 10 Talent thay đổi từ +10 Intelligence thành +300 Rolling Boulder Distance

Level 10 Talent tăng từ +40 Damage thành +50

Level 15 Talent tăng từ +7 Armor thành +8

Còn nữa