(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật 7.23 Outlander ra mắt người chơi Dota2 là hàng loạt các thay đổi về tướng, cơ chế hoạt động cũng như những trang bị của các vị tướng. Sau đây là bài viết về những tướng được thay đổi nhiều trong phiên bản Dota2 7.23 Outlander mà người chơi cần chú ý.

Tiếp theo phần trước

Tướng Dota2: Earthshaker

Enchant Totem Scepter thời gian bay tăng từ 0.75 giây thành 1.0

Enchant Totem Scepter lúc bay có thể bị giữ lại nếu bị choáng hoặc bị trói.

euro 2020 2021 live streaming

Enchant Totem +75 Attack Range

Echo Slam base damage tăng từ 100 thành 100/140/180

Tướng Dota2: Drow Ranger

Agility giảm từ 30 + 2.8 thành 20 + 2.6 (sát thương gốc không đổi).

Frost Arrows gây thêm 5/10/15/20 damage

Frost Arrows không còn kéo dài hiệu ứng 7 giây lên creep.

Gust  khoảng cách đẩy lùi  tăng từ 350 thành 450

Đổi Precision Aura thành Multishot. Gồng trong 1.75 giây. Bắn 1 làn cung tên theo hình nón trong 1.75 giây đó. Tổng cộng 12 mũi tên trong 3 làn tên. tên gây  95/125/155/185% sát thương gốc và thêm hiệu ứng tên băng làm chậm trong  1/2/3/4 giây. Độ xa của những mũi tên gấp đôi tầm đánh của Drow Ranger. Thời gian hồi chiêu: 32/28/24/20. Manacost: 50/60/70/80

Marksmanship không còn giết lính ngay lập tức.

Marksmanship sát thương cộng thêm là 40/50/60 ( không crit).

Marksmanship cộng thêm agility cho bạn và các tướng bắn xa xung quanh dựa theo 25/30/35% lượng agi hiện tại của drow. Nếu có tướng địch trong vòng 400 unit thì sẽ bị khóa.

Level 20 Talent thay đổi từ +25% Evasion thành +35% Multishot Damage

Level 25 Talent thay đổi từ +20% Precision Aura Damage thành +15% Marksmanship Chance

Tướng Dota2: Keeper of the Light

Blinding Light mana cost đổi từ 100/125/150/175 thành 130/145/160/175

Blinding Light tầm cast giảm từ 575/650/725/800 thành 475/550/625/700

Will-O-Wisp tầm cast giảm từ 900 thành 800

Level 15 Talent giảm từ +350 Cast Range thành +250

Tướng Dota2: Medusa

Tăng Intel theo cấp tăng từ 2.6 thành 3.4

Mystic Snake nay gây giảm tốc 30% and 50% tỉ lệ làm chậm trong 3s

Mystic Snake nay sẽ không cướp mana kẻ thù (nhưng bạn vẫn nhận được mana)

Stone Gaze – Thời gian tồn tại chiêu trên Medusa giảm từ 5/6/7 thành 5/5.5/6

Stone Gaze tăng sát thương thay đổi từ 50% thành 40/45/50%

Stone Gaze nay tăng 25% tốc chạy

Stone Gaze range tăng từ 1000 thành 1200

Level 10 Talent tăng từ +15 Damage thành +20

Level 10 Talent tăng từ 15% Evasion thành 20%

Level 15 Talent tăng từ +30 tốc đánh thành +40

Tướng Dota2 Luna

Strength cơ bản tăng lên 2

Intel cơ bản tăng lên 2

tăng sát thương lên 3

Moon Glaive nay sẽ có thể crit

Lunar Blessing mới. Nay cho aura tăng +10/15/20/25% sát thương và +10/15/20/25% Armor Bonus. Cho Luna 200/400/600/800 night vision.

Còn nữa