(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật 7.23 Outlander ra mắt người chơi Dota2 là hàng loạt các thay đổi về tướng, cơ chế hoạt động cũng như những trang bị của các vị tướng. Sau đây là bài viết về những tướng được thay đổi nhiều trong phiên bản Dota2 7.23 Outlander mà người chơi cần chú ý.

Tiếp theo phần trước

Tướng Dota2: Lone Druid

Spirit Bear attack range tăng từ 128 thành 150

Spirit Bear armor type đổi từ Basic thành Hero

Spirit Bear attack type đổi từ Basic thành Hero

Spirit Bear nay sẽ không có Defender

Spirit Bear Demolish nay sẽ có từ cấp 1

Spirit Bear Return nay sẽ có từ cấp 1

Spirit Bear Entangle nay sẽ có từ cấp 1

Spirit Bear Entangle nay sẽ kéo dài 0.75/1.5/2.25/3s

Spirit Bear Return nay sẽ là kĩ năng channel 3s. Cooldown: 30

Spirit Bear Demolish building bonus damage nay sẽ gây thêm 10/20/30/40% sát thương

Spirit Bear damage giảm từ 35/55/75/95 thành 30

Spirit Bear nay sẽ tăng cấp theo Hero và +5 dame mỗi cấp

Spirit Bear health giảm từ 1500/2000/2500/3000 thành 1100/1400/1700/2000

Spirit Bear nay tăng +75 máu theo mỗi cấp Hero

Spirit Bear Entangling Claws damage type đổi từ Physical thành Magical

Spirit Link nay là nội tại

Spirit Link không hồi máu cho Gấu khi Druid đánh

Spirit Link lifesteal giảm từ 40/50/60/70% thành 20/35/50/65%

Spirit Link tốc đánh giảm từ 20/40/60/80 thành 15/30/45/60

Reworked True Form. 100 Cooldown. Hóa Gấu, nhận thêm 500/1000/1500 Health (tự hồi máu khi cast), +10/15/20 Armor. Cho bạn Spirit Bear’s Entangling Roots và Demolish. Tăng tầm đánh cận chiến lên thành 225. Duration: 40. Manacost: 200

Savage Roar now occurs both your hero and the Spirit Bear when cast on either.

Savage Roar AoE tăng từ 325 thành 375

Level 20 Talent đổi từ -25s Battle Cry Cooldown thành -40s True Form Cooldown

Level 25 Talent đổi từ Battle Cry Grants Spell Immunity thành +1000 True Form Health

Tướng Dota2: Magnus

Shockwave tăng tầm hút tăng từ 100 thành 150

Empower cleave damage giảm từ 14/34/54/74 thành 15/25/35/45%

Empower damage giảm từ 10/20/30/40% thành 10/15/20/25%

Empower duration tăng từ 40 thành 38/42/46/50

Empower nay sẽ cho gấp đôi hiệu ứng khi tự cast lên bản thân

Reverse Polarity nay gây dame xuyên Spell Immunity

Scepter mới: Giảm Skewer cooldown thành 4 seconds, điểm cast còn một nửa và không tốn mana

Level 25 Talent giảm từ +20% Empower Cleave/Damage thành +15%

Tướng Dota2: Heroes

Flesh Heap health regen giảm từ 6/9/12/15 thành 4/7/10/13

Rot nay sẽ không tự kết liễu bản thân

Dismember nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Scepter mới. Dismember cooldown còn 11s. Cho phép ăn một đồng minh và hồi lại máu cho họ, đồng minh có thể tự chui ra bằng hành động cơ bản

Level 20 Talent đổi từ +15% Cooldown Reduction thành -5s Meat Hook Cooldown

Level 25 Talent đổi từ +3s Dismember Duration thành Dismember Double Damage/Heal

Còn nữa