DTCL 12.12: Chi tiết cập nhật mới TFT nâng cấp và trang bị

Chúng tôi sẽ đem đến thông tin chi tiết nhất về bảng cập nhật DTCL 12.12 về nâng cấp và trang bị

Bản cập nhật DTCL 12.12 – Nâng Cấp

Thăng Hoa – Bậc từ Bạc lên Vàng

Trái Tim Thượng Long – Bậc từ Vàng xuống Bạc

 DTCL

Bản cập nhật DTCL 12.12 – Nâng Cấp

Lối Đi Riêng: Chỉ số giờ tăng theo vòng đấu, từ vòng 2 đến vòng 5 (vòng 4 đến vòng 8 trong Xúc Xắc Điên Cuồng)

Lối Đi Riêng I: 300 Máu, 50% Tốc Độ Đánh đổi thành 250/300/350/400 Máu và 40/50/60/70% Tốc Độ Đánh

400 Máu, 60% Tốc Độ Đánh đổi thành 300/400/500/600 Máu and 50/60/70/80% Tốc Độ Đánh là Lối Đi Riêng II.

 500 Máu, 70% Tốc Độ Đánh đổi thành 400/500/600/700 Máu và 60/70/80/90% Tốc Độ Đánh là Lối Đi Riêng III.

Vương Miện Pháo Thủ chuyển cho Diệt Khổng Lồ thành Cuồng Cung Runaan.

Linh Hồn Ngọc Long chuyển cho Nỏ Sét thành Quyền Năng Khổng Lồ.

Vung Tay Quá Trán – Sát Thương Cường Hóa tăng lên: 40% 50%.

Đạn Nảy (Pháo Thủ) – Sát Thương Giảm từ 66% xuống còn 50%.

Cân bằng Trang bị

Ấn Thượng Long sẽ không còn xuất hiện ở vòng đi chợ

DTCL

Cân bằng Trang bị

Kiếm Tử Thần thì SMCK theo cấp tướng từ 40/70/100 xuống còn 40/60/80.

Kiếm Tử Thần (Trang bị Ánh Sáng) thì SMCK theo cấp tướng từ 60/100/140 xuống còn 60/90/120.

Giáp Lửa (Trang bị Ánh Sáng): Máu từ 800 xuống còn 600.

Xúc Xắc Điên Cuồng

– Kim Long – Rìu Của Draven – Vàng Mỗi Lần Kích Hoạt: 10g xuống còn 8g (XXĐC: 8g xuống còn 7g)

– Kim Long – Ngọc Quá Khổ – Số Đơn Vị để nhận 1 vàng: 2 xuống còn 3 (XXĐC: 1 xuống còn 2)

– Trang Bị – Giáp Đại Hãn: Vàng Ở Cộng Dồn Tối Đa: 4 xuống còn 3