Gumayusi 0

Thành công giúp T1 giành chiến thắng nhưng Gumayusi vẫn ấm ức khi không được xem là Xạ thủ hay nhất hiện tại

Gumayusi

Thành công giúp T1 giành chiến thắng nhưng Gumayusi vẫn ấm ức khi không được xem là Xạ thủ hay nhất hiện tại

goaldaddy vietnam