(JBO Vietnam) Cờ Liên quân là một trò chơi nhân phẩm còn khá mới mẻ với người chơi Moba. Chính vì thế mà không ít những người hâm mộ còn lăn tăn về những vị tướng cũng như các hệ tộc trong trò chơi này. Sau đây là những hệ tộc của Cờ Liên quân.

Phần trước

4. Đỡ Đòn

Tướng Đỡ Đòn sẽ nhận được một lá chắn và công vật lý khi lượng máu dưới 50%. Lượng

Các tướng làm nghề đỡ đòn sẽ nhận được lá chắn và công vật lý khi máu dưới 50%. Lượng giáp và công vật lý nhận thêm sẽ tăng lên khi có thêm các tướng cùng nghề đỡ đòn trên bàn cờ

 • 2 tướng: tăng 300 giáp
 • 4 tướng: tăng 600 giáp

phái cờ liên quân

euro 2020 2021 live streaming

5. Hộ Vệ

Nghề Hộ Vệ sẽ giúp tất cả tướng trong team hồi màu khi nhận sát thương. Lượng máu hồi sẽ dựa vào số lượng tướng Hộ Vệ xuất hiện trên bàn cờ.

 • 2 Hộ Vệ: 30% tỉ lệ hồi 150 máu
 • 4 Hộ Vệ: 50% tỉ lệ hồi 250 máu

6. Trợ Thủ

Tướng Trợ Thủ có trong đội hình sẽ buff chúc phúc cho đồng đội ngẫu nhiên khi bắt đầu trận. Hiệu ứng chúc phúc sẽ giúp cho đồng đội miễn sát thương chí mạng và miễn nhiễm sát thương trong 2 giây, đồng thời hồi thêm 30% máu cho đồng đội của mình.

 • 2 Trợ Thủ: 1 đồng đội ngẫu nhiên nhận buff chúc phúc
 • 4 Trợ Thủ: 2 đồng đội ngẫu nhiên nhận buff chúc phúc

7. Đấu Sĩ

Khi các tướng Đấu Sĩ dưới 50% máu sẽ được cộng thêm giáp và công vật lý. Nếu có nhiều Đấu Sĩ hơn trên bàn cờ thì số Công vật lý và giáp sẽ được tăng.

Khi máu dưới 50%, các đấu sĩ sẽ nhận thêm giáp và công vật lý. lượng công vật lý và giáp nhận thêm sẽ tăng lên khi có nhiều tướng đấu sĩ hơn trên bàn cờ

 • 2 tướng: tăng 80 cvl, nhận 800 giáp
 • 4 tướng: tăng 140 cvl, nhận 1400 giáp
 • 6 tướng: tăng 200 cvl, nhận 2000 giáp

8. Tư Tế

Các tướng Tư Tế sẽ cường hóa kỹ năng của tất cả đồng đội trong team.

 • 3 Tư Tế: Tăng 40% hiệu ứng kỹ năng
 • 6 Tư Tế: Tăng 100% hiệu ứng kỹ năng

9. Pháp Sư

Tướng Pháp Sư sẽ được hồi 1 phần mana sau khi sử dụng kỹ năng. Số mana hồi sẽ phụ thuộc vào lượng tướng Pháp Sư có trên sân đấu.

 • 2 Pháp Sư: Hồi 30% năng lượng
 • 4 Pháp Sư: Hồi 60% năng lượng

10. Cuồng Chiến

Tướng Cuồng Chiến sẽ có khả năng gây sát thương lan ra những mục tiêu xung quanh bằng 100% sát thương cơ bản.

 • 2 Cuồng Chiến: 1 tướng Cuồng Chiến ngẫu nhiên nhận hiệu ứng đánh lan
 • 4 Cuồng Chiến: Tất cả tướng Cuồng Chiến có hiệu ứng đánh lan