LMHT: Thông tin cập nhật LMHT 9.24b (P.1)

(JBO Vietnam) LMHT 9.24 là phiên bản cuối cùng của mùa giải 2019 nên việc có nhiều chỉnh sửa là điều không thể tránh khỏi. Riot games là tung ra bản cập nhật 9.24 để tăng giảm sức mạnh của nhiều tướng cũng như thay đổi một số trang  bị để có thể thích hợp với meta. Ngoài ra, những thay đổi này đều là động thái tích cực của Riot games để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Cùng xem những thay đổi này nào.

Tướng

 Alistar

Chỉ Số Cơ Bản:

 • MÁU 573.36  575
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 61.1116  62
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP 3.62  3.75

 Nội Tại – Tiếng Gầm Chiến Trận

 • HỒI MÁU 20-139 (gấp đôi thành 40-278 lên đồng minh)  25-161 (gấp đôi thành 50-322 lên đồng minh)

 Aphelios

 Súng Thiên Lý Calibrum

 • SỬA LỖI Đòn đánh lên mục tiêu bị đánh dấu không còn kích hoạt hiệu ứng đòn đánh thêm một lần nữa
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG ĐÁNH DẤU 0.4 sức mạnh công kích cộng thêm  0.3 sức mạnh công kích cộng thêm

 R – Ánh Trăng Dẫn Lối

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CƯỜNG HÓA INFERNUM 0.4 sức mạnh công kích cộng thêm  0.3 sức mạnh công kích cộng thêm
 • DIỆN TÁC DỤNG VỤ NỔ INFERNUM 500 tầm  400 tầm

Ezreal

 Q – Phát Bắn Thần Bí

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 1.1 sức mạnh công kích  1.2 sức mạnh công kích

 Garen

 E – Phán Quyết

 • SÁT THƯƠNG XOAY 4/8/12/16/20 (+0-6.6 theo cấp độ) (+0.32-0.4 sức mạnh công kích)  4/8/12/16/20 (+0-8.2 theo cấp độ) (+0.32-0.4 sức mạnh công kích)

Gnar

 Q – Ném Đá

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 1.2 tổng sức mạnh công kích  1.4 tổng sức mạnh công kích

 W – Đập Phá

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 25/45/65/85/105  25/55/85/115/14 Graves

 E – Rút Súng Nhanh

 • HỒI CHIÊU 18/17/16/15/14 giây  16/15/14/13/12 giây

 Heimerdinger

 W – Tên Lửa Hextech Cỡ Nhỏ

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 60/90/120/150/180 (tổng 108/162/216/270/324)  50/80/110/140/170 (tổng 90/144/198/252/306)

 E Cường Hóa – Lựu Đạn Sét CH-3

 • SÁT THƯƠNG 150/250/350 (+0.75 sức mạnh phép thuật)  100/200/300 (+0.6 sức mạnh phép thuật)

Shaco E – Dao Độc

 • SÁT THƯƠNG 70-170 (+0.8 sức mạnh công kích cộng thêm ) (+0.6 sức mạnh phép thuật)  70-170 (+0.7 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.55 sức mạnh phép thuật)
 • TIÊU HAO 50/55/60/65/70 năng lượng  65 năng lượng