(JBO Vietnam) LMHT 9.24 là phiên bản cuối cùng của mùa giải 2019 nên việc có nhiều chỉnh sửa là điều không thể tránh khỏi. Riot games là tung ra bản cập nhật 9.24 để tăng giảm sức mạnh của nhiều tướng cũng như thay đổi một số trang  bị để có thể thích hợp với meta. Ngoài ra, những thay đổi này đều là động thái tích cực của Riot games để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Cùng xem những thay đổi này nào.

Rồng

 • BÙA LỢI RỒNG LỬA 5/10/15/20% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật  4/8/12/16% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật
 • LINH HỒN RỒNG LỬA 90 (+0.25 cộng thêm sức mạnh công kích) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.03 máu cộng thêm) sát thương và 3 giây hồi chiêu  70 (+0.18 cộng thêm sức mạnh công kích) (+0.12 sức mạnh phép thuật) (+0.02 máu cộng thêm) sát thương và 3 giây hồi chiêu
 • BÙA LỢI RỒNG ĐẤT 8/16/24/32% giáp và kháng phép  6/12/18/24% giáp và kháng phép

 • LINH HỒN RỒNG ĐẤT 225 (+0.2 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.15 máu cộng thêm) lá chắn  170 (+0.16 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.13 sức mạnh phép thuật) (+0.13 máu cộng thêm) lá chắn
 • BÙA LỢI RỒNG NƯỚC 3/6/9/12% máu đã mất  2.5/5/7.5/10% máu đã mất
 • LINH HỒN RỒNG NƯỚC 180 (+0.4 sức mạnh công kích cộng thêm ) (+0.25 sức mạnh phép thuật) (+0.1 máu cộng thêm) máu và 90 (+0.04 năng lượng) năng lượng hồi lại trong 3 giây  160 (0.25 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.07 máu cộng thêm) máu và 70 (+0.025 năng lượng) năng lượng hồi lại trong 4 giây
 • THỜI GIAN BÙA LỢI RỒNG NGÀN TUỔI 180 giây  150 giây
 • SÁT THƯƠNG BÙA LỢI RỒNG NGÀN TUỔI 90-270 sát thương chuẩn trong 3 giây  75-225 sát thương chuẩn trong 3 giây.

Sát Lực

 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH DAO HUNG TÀN 25  30
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH ÁO CHOÀNG BÓNG TỐI 50  55

Sửa Lỗi

 • Q – Xạ Kích của Aphelios không còn áp dụng hiệu ứng đòn đánh
 • Kindred sẽ nói đúng lời thoại khi dùng R – Cừu Cứu Sinh
 • Mô tả kĩ năng Q – Nội Hỏa cường hóa của Karma giờ sẽ hiện đúng tỉ lệ sát thương thực tế (60%)

 • Q – Nhát Chém Nguyên Tố của Qiyana sẽ hiển thị đúng tầm kĩ năng khi Qiyana chưa lấy bất kì nguyên tố nào
 • E – Thử Thách Linh Hồn của Illaoi không còn có thể tóm linh hồn của mục tiêu được bảo vệ bởi E – Khiên Đen của Morgana
 • Dùng Máy Quét Oracle giờ sẽ không còn làm Evelynn mất trạng thái tàng hình của Nội Tại – Yêu Ảnh
 • Đối phương dẫm lên mầm cây cường hóa của Maokai giờ sẽ không còn có tầm nhìn của gã ta nữa

 

goaldaddy vietnam