Tag: 2.09

4 months ago 0 41
Đây là những ghi chú chính thức của bản vá 2.09 của VALORANT! Riot Games đã giới thiệu ...