Tag: 2.11

3 months ago 0 55
Các ghi chú đáng chú ý trong bản cập nhật VALORANT 2.11 một lần nữa lại xuất hiện ...