Tag: 7.23

9 months ago 0 146
(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật Dota 2 7.23 The Outlanders xuất hiện với người chơi đã ...
9 months ago 0 213
(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật Dota 2 7.23 The Outlanders xuất hiện với người chơi đã ...
9 months ago 0 200
(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật Dota 2 7.23 The Outlanders xuất hiện với người chơi đã ...