Tag: 7.23

3 years ago 0 341
(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật Dota 2 7.23 The Outlanders xuất hiện với người chơi đã ...
3 years ago 0 367
(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật Dota 2 7.23 The Outlanders xuất hiện với người chơi đã ...
3 years ago 0 342
(JBO Vietnam) Sau khi bản cập nhật Dota 2 7.23 The Outlanders xuất hiện với người chơi đã ...