Tag: 7.29c

5 months ago 0 74
Bản vá 7.29c cố gắng mang lại sự cân bằng cho Dota 2 với một số thay đổi ...