Tag: Akali

6 months ago 0 287
(JBO VIetnam) Sau đây là danh sách những vị tướng được buff sức mạnh tại phiên bản 10.7. ...
10 months ago 0 224
(JBO Vietnam) Như vậy là bản cập nhật tiền mùa giải LMHT 2020 đã chính thức đổ bộ ...
10 months ago 0 329
(JBO Vietnam) Như vậy là bản cập nhật tiền mùa giải LMHT 2020 đã chính thức đổ bộ ...
10 months ago 0 334
(JBO Vietnam) Như vậy là bản cập nhật tiền mùa giải LMHT 2020 đã chính thức đổ bộ ...