Tag: AmaNEk

2 months ago 0 44
AmaNEk, một tuyển thủ của G2 Esports trong CSGO, đã bỏ lỡ đáng kể một cú đánh bằng ...