Tag: Ancient

3 weeks ago 0 24
Trong bản đồ Counter Strike: Global Offensive (CSGO) mới nhất, Ancient , đã được người chơi đón nhận ...
2 months ago 0 35
CSGO vẫn duy trì việc xoay vòng bản đồ để sử dụng trong thi đấu chuyên nghiệp. Thay ...
4 months ago 0 58
Không giống như các game có cơ chế chuyên nghiệp khác, CSGO có một vòng quay bản đồ ...