Tag: Anomaly

3 months ago 0 61
“Anomaly” là một streamer nổi tiếng trong cộng đồng CSGO với đặc điểm là dùng dao, làm mọi ...