Tag: ARAM

1 year ago 0 259
Sự kiện PROJECT: Bastion xuất hiện kéo theo hàng loạt nhiệm vụ. Cùng với tất cả bọn họ, ...
1 year ago 0 221
ARAM là một trong những chế độ cố định trong Liên Minh Huyền Thoại. Đó là một chế ...
1 year ago 0 199
Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục tung ra các bản cập nhật hàng tuần. Những thay đổi này ...
1 year ago 0 233
ARAM là một trong những chế độ lâu đời mà Liên Minh Huyền Thoại cố gắng tránh sự ...