Tag: ARAM

4 months ago 0 103
Sự kiện PROJECT: Bastion xuất hiện kéo theo hàng loạt nhiệm vụ. Cùng với tất cả bọn họ, ...
5 months ago 0 89
ARAM là một trong những chế độ cố định trong Liên Minh Huyền Thoại. Đó là một chế ...
7 months ago 0 80
Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục tung ra các bản cập nhật hàng tuần. Những thay đổi này ...
7 months ago 0 100
ARAM là một trong những chế độ lâu đời mà Liên Minh Huyền Thoại cố gắng tránh sự ...