Tag: Ascent

2 months ago 0 36
Một lỗi mới đã phát sinh trong VALORANT có thể cho phép chúng ta kiểm soát nhiều hơn ...
3 months ago 0 34
Một lỗi âm thanh trên bản đồ Ascent có thể khiến nhiều người chơi Valorant khó hiểu . ...