Tag: Bản cập nhật Dota 2 mới

3 years ago 0 387
(JBO Vietnam) Vào ngày hôm nay, một bản Update với dung lượng 167.1 MB đã được cập nhật ...