Tag: Bản cập nhật Dota 2

8 months ago 0 244
(JBO Vietnam) Vào ngày hôm nay, một bản Update với dung lượng 167.1 MB đã được cập nhật ...