Tag: Buff sức mạnh

7 months ago 0 347
(JBO VIetnam) Sau đây là danh sách những vị tướng được buff sức mạnh tại phiên bản 10.7. ...