Tag: câp nhật

1 month ago 0 20
(JBO Vietnam) Sau đây là một số thay đổi trong đợt bảo trì vào ngày 22/1/2020. Đây sẽ ...
1 month ago 0 22
(JBO Vietnam) Sau đây là một số thay đổi trong đợt bảo trì vào ngày 22/1/2020. Đây sẽ ...
2 months ago 0 37
(JBO Vietnam) Người chơi LMHT thế giới đang rất trông chờ vào mùa giải mới và đặc biệt ...
2 months ago 0 46
(JBO Vietnam) Người chơi LMHT thế giới đang rất trông chờ vào mùa giải mới và đặc biệt ...
2 months ago 0 35
(JBO Vietnam) LMHT 9.24 là phiên bản cuối cùng của mùa giải 2019 nên việc có nhiều chỉnh ...
2 months ago 0 32
(JBO Vietnam) LMHT 9.24 là phiên bản cuối cùng của mùa giải 2019 nên việc có nhiều chỉnh ...
2 months ago 0 53
(JBO Vietnam) Phiên bản 9.24 là phiên bản cuối cùng của mùa giải 2019, đây cũng là phiên ...
2 months ago 0 53
(JBO Vietnam) Phiên bản cập nhật 9.24 đã được ra mắt người hâm mộ. Sau đây là những ...
2 months ago 0 52
(JBO 247) Phiên bản cập nhật 9.24 đã được ra mắt người hâm mộ. Sau đây là những ...
2 months ago 0 58
(JBO Vietnam) Phiên bản cập nhật 9.24 đã được ra mắt người hâm mộ. Sau đây là những ...