Tag: CEO T1

3 months ago 0 44
CEO T1 Joe Marsh đã hé lộ những thông tin rất hay ho về tuyển thủ Gumayusi. Tuyển ...
3 months ago 0 61
CEO T1 gần đây đã tiết lộ thông tin động trời về Faker. Danh xưng chủ tịch quả ...