Tag: Chaos Esports

7 months ago 0 92
(JBO Vietnam) Chaos Esports là đội tuyển đầu tiên tiên bố giải thể vì dịch Covid 19. Cụ ...