Tag: Copia

4 months ago 0 101
RIOT Games biết cách làm điều gì đó rất tốt, và với Valorant, nó cũng đang thể hiện ...
5 months ago 0 62
Riot Games đã tiết lộ trên Twitter Copia, chế độ chơi mới của VALORANT. Nhà phát triển đã ...