Tag: ĐCTL mùa 6.5

5 months ago 0 45
Mặc dù đã bước sang mùa giải ĐCTL 6.5 nhưng giá trị của 3 unit Jayce, Braum và ...