Tag: Deftly

3 months ago 0 43
Matthew Chen “Deftly” đã chính thức rời khỏi Evil Geniuses.Đội tuyển đến từ League of Legends Championship Series ...