Tag: ĐTCL 9.21 PBE

3 years ago 0 495
(JBO Vietnam) Sau khi ra mắt bản cập nhật 9.20 chưa lâu thì Riot cũng đã chính thức ...
goaldaddy vietnam