Tag: ĐTCL 9.21 PBE

2 years ago 0 423
(JBO Vietnam) Sau khi ra mắt bản cập nhật 9.20 chưa lâu thì Riot cũng đã chính thức ...