Tag: Ec1s

3 months ago 0 31
Hôm nay, đội tuyển Ninjas in Pyjamas của Thụy Điển đã công bố việc ký hợp đồng Ec1s ...
4 months ago 0 44
Theo Guillaume Rathier “neL”, một nhà báo chuyên về Counter-Strike và VALORANT, Adam Eccles “ec1s” sẽ ký hợp ...