Tag: esport

4 months ago 0 80
Phần đầu tiên của bản vá 7.27 Dota 2 đã được phát hành , giới thiệu một số thay đổi quan trọng ...