Tag: FPS

2 months ago 0 102
Thông thường chơi với vài khung hình / giây (FPS) là một điều phiền toái trong bất kỳ ...