Tag: Fracture

2 days ago 0 5
Bản đồ mới nhất từ Valorant là Fracture , một bản đồ mới đã gây ấn tượng với ...
2 weeks ago 0 14
Riot Games đã xác nhận trên Reddit rằng Fracture , bản đồ mới của VALORANT sẽ nhận được ...
3 weeks ago 0 33
Sau bản vá tập trung vào việc cập nhật công nghệ và trải nghiệm cạnh tranh của VALORANT , Màn ...