Tag: Gen.G Peanut

3 weeks ago 0 20
Nếu muốn nói về đội tuyển có nhiều thay đổi đáng kể nhất LCK trong kỳ chuyển nhượng ...