Tag: GenG

1 year ago 0 175
Sau hai năm trên đỉnh vinh quang thì Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc (LCK) đã không thể ...