Tag: GenG

6 months ago 0 66
Sau hai năm trên đỉnh vinh quang thì Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc (LCK) đã không thể ...