Tag: Ghost

5 months ago 0 74
Các tuyển thủ của DWG KIA đã ở Châu Âu vài tuần nay để chuẩn bị cho MSI. ...