Tag: Gnar

5 months ago 0 84
Khi một tướng trong Liên Minh Huyền Thoại trở thành một lựa chọn rất mạnh trong meta, chúng ...