Tag: Gnar

1 year ago 0 158
Khi một tướng trong Liên Minh Huyền Thoại trở thành một lựa chọn rất mạnh trong meta, chúng ...