Tag: Hệ tộc

2 years ago 0 429
(JBO Vietnam) Sau khi ra mắt bản cập nhật 9.20 chưa lâu thì Riot cũng đã chính thức ...