Tag: Isurus

5 months ago 0 56
Nicolás “NikoM” Miozzi rời Isurus sau hai tháng thi đấu cho đội tuyển CSGO chuyên nghiệp này. Một ...