Tag: Karma

1 month ago 0 23
Vào đầu mùa của Liên Minh Huyền Thoại , Riot Games đã cho chúng ta xem video giới thiệu ...