Tag: KAY/O

2 weeks ago 0 17
Các nhà phát triển của VALORANT đã đảm bảo trên Reddit rằng KAY / O có thể nhận ...
3 months ago 0 100
Đặc vụ mới của Valorant, KAY / O , sẽ đến với chúng ta từ ngày 22 tháng ...