Tag: Lowkey Esports

1 year ago 0 183
(JBO Vietnam) Vậy là cuộc chiến của LK với những cái tên trong bảng C CKTG 2019 đã ...