Tag: NBK

2 months ago 0 43
Nathan Schmitt ” NBK ” đã thông báo về việc gia nhập VALORANT vào tháng 6 năm ngoái ...
3 months ago 0 34
Một người chơi mới đây đã xác nhận rằng họ sẽ rời khỏi Counter-Strike: Global Offensive chuyên nghiệp ...