Tag: Nelson Sng

2 months ago 0 37
G2 Esports sẽ có được sự phục vụ của Nelson Sng để tăng cường nhân sự cho LEC ...