Tag: nhánh thắng

2 years ago 0 414
(JBO Vietnam) Sau khi 2 trận đấu thuộc nhánh thắng vòng playoff Leipzig Major kết thúc thì cũng ...
2 years ago 0 407
(JBO Vietnam) Sau khi 2 trận đấu thuộc nhánh thắng vòng playoff Leipzig Major kết thúc thì cũng ...
2 years ago 0 294
(JBO Vietnam) Vòng playoff của Leipzig Major đã chính thức được khởi động, trước tiên sẽ diễn ra ...