Tag: nhánh thắng

1 year ago 0 303
(JBO Vietnam) Sau khi 2 trận đấu thuộc nhánh thắng vòng playoff Leipzig Major kết thúc thì cũng ...
1 year ago 0 302
(JBO Vietnam) Sau khi 2 trận đấu thuộc nhánh thắng vòng playoff Leipzig Major kết thúc thì cũng ...
1 year ago 0 189
(JBO Vietnam) Vòng playoff của Leipzig Major đã chính thức được khởi động, trước tiên sẽ diễn ra ...