Tag: PentanetGG

3 months ago 0 55
PentanetGG, đại diện của Châu Đại Dương tại MSI lần này, đã trở thành đội đầu tiên trong ...