Tag: phiên bản 7.23c dota 2

2 years ago 0 216
(JBO 247) Trong thời gian Sea Games 30 được tổ chức phải dừng lại vì phiên bản  7.23c ...