Tag: Pyke

1 week ago 0 16
Một số nhà vô địch hoạt động kém hiệu quả đã được Riot phát hiện và có khả ...
2 weeks ago 0 17
Một ngày khác, một bộ cân bằng khác thay đổi hướng đến Liên minh huyền thoại . Lần này, nhà thiết kế ...