Tag: RAMZES666

1 year ago 0 167
Tại DPC 2021 mùa 2, Roman “RAMZES666” Kushnarev sẽ thay thế Viktor “GeneRaL” Nigrini trong đội hình. Những ...